kontakt: +48 692 696 403 | email: kontakt@galeriaobjazdowa.pl

NAJNOWSZE PRODUKTY

galeria objazdowa
galeria objazdowa
galeria objazdowa
galeria objazdowa

Nota prawna

PRAWA WŁASNOŚCI

Całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu http://galeriaobjazdowa.pl należą do Galerii Objazdowej.

Prezentowane prace Twórców są ich własnością i stanowią przedmiot prawa autorskiego.

Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej, bądź z usług Galerii Objazdowej do celów innych, niż te ściśle związane z przeprowadzaniem m.in. sprzedaży w sposób określony Regulaminem Galerii Objazdowej.ODPOWIEDZIALNOŚĆ GALERII OBJAZDOWEJ

Galeria Objazdowa nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Twórców sprzedających za jej pośrednictwem ani za oferowane przez nich na sprzedaż towary. W szczególności Galeria Objazdowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania zakupionych za pośrednictwem Galerii towarów. Drobne elementy, plastikowe torby ochronne, paski itp. przedmioty nie są zabawkami i nie powinny znaleźć się w rękach dzieci do lat 3 bez nadzoru dorosłych.

Galeria Objazdowa nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność sprzedawanych towarów, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Twórców do ich sprzedaży oraz wypłacalności Klientów składających oferty kupna. Galeria Objazdowa w miarę możliwości postara się weryfikować dane dotyczące towarów i będzie podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem galerii działań.

Galeria Objazdowa nie nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży.INNE POSTANOWIENIA PRAWNE

W sprawach nieuregulowanych regulaminem galerii zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Galerię Objazdową na podstawie regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Galerii Objazdowej.

Jeżeli jedno z postanowień regulaminu galerii uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.