kontakt: +48 692 696 403 | email: kontakt@galeriaobjazdowa.pl

NAJNOWSZE PRODUKTY

galeria objazdowa
galeria objazdowa
galeria objazdowa
galeria objazdowa

Cele

Galeria Objazdowa celuje w profesjonalność pośrednictwa między Twórcą a Odbiorcą.  Powołanie Galerii Objazdowej połączone jest z założeniami opartymi na promocji Artystów, udostępnieniu wizualizacji Ich twórczości oraz umożliwieniu nabycia wytworów tej twórczości poprzez bezpośredni kontakt Klienta z Twórcą. Wycenę pracy artystycznej ustala Autor.

Galeria nie obsługuje płatności pomiędzy Klientem a Twórcą wynikającą ze sprzedaży w sklepie portalu Galerii Objazdowej. Po wypełnieniu formularza zamówienia konkretnej pracy twórczej przez Klienta, informacja o zamówieniu zostaje przekazana Twórcy, który w dalszej części informuje Klienta m.in. o dostepności pracy oraz formie płatności i dostarczenia pod wskazany przez Klienta adres.

Obsługa Galerii Objazdowej dołoży starań aby oferta artystów była rzetelna i aktualna.

Galeria Objazdowa zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie przekazanych danych adresowych Klienta, które wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia