kontakt: +48 692 696 403 | email: kontakt@galeriaobjazdowa.pl

NAJNOWSZE PRODUKTY

galeria objazdowa
galeria objazdowa
galeria objazdowa
galeria objazdowa

Istota

PORTAL NON-PROFIT

ogólnie ZJAWISKO ujmując 
Galeria Objazdowa została powołana do prezentacji, promocji  zjawisk i tendencji sztuki w rozmaitych jej przejawach 
w zakresie twórczych działań wstępnie na terenie Dolnego Śląska.

Galeria Objazdowa umożliwia sprzedaż prezentowanych w portalu prac twórczych. Wirtualne kolekcje artystycznych prac objęte są wystawami indywidualnymi i zbiorowymi w wyszukanych budynkach umożliwiających różnorodną aranżację przestrzeni. W sklepie Galerii przy prezentowanej pracy artystycznej w jej opisie jest informacja o dostępności danej pracy, co oznacza wskazanie stacjonarnego miejsca, w którym dana praca objęta jest wystawą i gdzie można zobaczyć ją na żywo.

Galeria Objazdowa na etapie wdrażania sposobu kontaktu ze sztuką - forma "warsztatu na kółkach" przemierzającego rzeczywistość i wirtualność, pozyskująca towar bliski "sercu i oku" – wytwór twórczości. 

istota bytu to to, co sprawia, że byt jest taki jaki jest, albo że w ogóle jest

Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia przedsięwzięcia,  a bardziej ciekawszych i utalentowanych do kontaktu.

Osoby chętne do pozyskania prezentowanych prac odsyłamy do SKLEPU GALERII OBJAZDOWEJ. 
ZAPRASZAMY ARTYSTÓW z Dolnego Śląska do kontaktu z Galerią Objazdową. Przesłane zdjęcia z prezentacją pracy twórczej należy opisać. Umieszczenie w portalu Galerii Objazdowej informacji o produkcie będzie związane z oświadczeniem, iż są Państwo autorami produktu, mają Państwo prawo do publikacji przesłanego zdjęcia produktu i wyrażają zgodę na jego prezentację za pośrednictwem Galerii Objazdowej. Z chwilą umieszczenia Państwa produktu w sklepie Galerii Objazdowej dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem Twórcy a Galerią Objazdową, której przedmiotem są usługi świadczone przez Galerię Objazdową na warunkach określonych w regulaminie. Usługa jest nieodpłatna polega na udostępnieniu Twórcy platformy sprzedażowej i informacyjnej w Galerii Objazdowej.

Galeria Objazdowa nie ogranicza się w szczegółowy sposób w kwestii wyboru prezentacji twórczych, jedynie zastrzega sobie prawo subiektywizmu w obiektywizmie. Zawartość strony www odmierzona jest od ambitnych, profesjonalnych do spontanicznych i poszukujących twórczych ekspresji, na ten czas na terenie Dolnego Śląska.

Zainteresowanych WYSTAWCÓW zapraszamy do kontaktu z Galerią Objazdową w celu wskazania proponowanego miejsca wystawy. 
Zapewniamy możliwość informacji o miejscu i czasie wystawy w portalu Galerii Objazdowej w kategorii OBSZAR DZIAŁANIA w podzakładce WYSTAWY i GALERIE STACJONARNE.