kontakt: +48 692 696 403 | email: kontakt@galeriaobjazdowa.pl

NAJNOWSZE PRODUKTY

galeria objazdowa
galeria objazdowa
galeria objazdowa
galeria objazdowa

Koszta i zasady wysyłki

CENY, ROZLICZENIA, KOSZTA WYSYŁKI

 • Ceny oferowanych artykułów znajdujących się na stronie Galerii Objazdowej wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 

 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 • Do każdego zamówienia przy jego podsumowaniu nie sa dodawane koszty przesyłki.

 • Należność za zamówiony towar pobierana jest zgodnie z ustaleniami między Twórcą a Klientem.


ZASADY WYSYŁKI

 • Galeria Objazdowej realizuje zamówienia na terenie Polski i do innych krajów.

 • Przedmioty zamówione w Portalu Galerii Objazdowej wysyłane lub dostarczane są przez Twórców zgodnie z ustaleniamia między stronami transakcji.

 • Galeria Objazdowej nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiły realizację umowy. W szczególności Galeria nie odpowiada za zdarzenia losowe takie jak np. zagubienie przesyłki przez Pocztę Polską lub nie dotarcie przesyłki z powodu podania błędnych danych adresowych Klienta.

 • Galeria nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowo realizowaną sprzedaż, która została opóźniona z winy Poczty Polskiej lub Twórcy. Jednakże Galeria Objazdowej dołoży wszelkich starań aby zamówienia były realizowane terminowo.Do cen produktów oferowanych przez Galerię nie są doliczane koszty przesyłki, zostana one podane po dokonaniu zamówienia w wysokości wyliczonej przez Twórcę po uzyskaniu informacji gdzie ma zostać dostarczone konkretne zamówienie.

 • Do cen produktów oferowanych przez Galerię nie są doliczane koszty przesyłki, zostana one podane po dokonaniu zamówienia w wysokości wyliczonej przez Twórcę po uzyskaniu informacji gdzie ma zostać dostarczone konkretne zamówienie.
 • Galeria Objazdowa nie wystawia faktur, rachunków ani paragonów za sprzedawane przez Twórców towary. Dokument sprzedaży może wystawić jedynie Twórca i przesłać go Klientowi podczas wysyłki towaru.

 • W przypadku zamówień indywidualnych Galeria kontaktaktuje Klienta z Twórcą za obopólną zgodą, warunki realizacji tego zlecenia są poza ustaleniami i odpowiedzialnością Galerii